लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
Non Agricultural Loan :
1) वैयक्तीक गृह कर्ज
2) बँकेमार्फत पगार होणा-या कर्मचा-यांकरीता प्लॉट खरेदी कर्ज
3) चारचाकी वाहन खरेदीचे कर्ज
4) दुचाकी वाहन खरेदीचे कर्ज
5) पगारदार कर्मचारी ओ.डी. कर्ज
6) चैनीच्या वस्तू खरेदीसाठी कर्ज
7) निवृत्ती वेतन धारकास मुदतबंद कर्ज
8) स्वयं सहाय्यता बचत गट (नॉन एसजीएसवाय) कॅश क्रेडीट कर्ज
9) परिपक्व बचत गटांना (नॉन एसजीएसवाय) विविध व्यवसायाकरीता मध्यम मुदती कर्ज
10) वेअर हाऊस पावतीचे तारणांवर वैयक्तीक कर्ज धोरण
11) पगारदार कर्मचा-याच्या पत संस्थाचे कॅश क्रेडीट कर्ज (salary earners)
Designed by Trust Systems