लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन
Rupay ATM Card Offers and schemes.... Click here. Tirumala Tirupati Devasthanam Online Booking.... Click here.


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध

  Term Deposit :

मुदत ठेव:-
 
अ. क्र. ठेवीचे प्रकार कालावधी व्याज दर जेष्ठ नागरिकांकरिता खात्यावरील कमीत कमी बाकी
मुदत ठेव १५ ते २९ दिवस ३.५० % 1%


३० ते ४५ दिवस ३.५० %
४६ ते ९० दिवस ४.५० %
९१ ते १८० दिवस ५.३० %
१८१ ते १ वर्षाचे आंत ५.७५ %
१ वर्ष ते 2 वर्षाचे आंत ६.८० %
२ वर्ष ते ३ वर्षाचे आंत ६.८० %
३ वर्ष वरील ६.८० %
 
अटी व नियम:
i) मुदत ठेव खाते कमीत कमी 1000/- भरून उघडता येते.
ii) मुदत ठेव खात्याच्या तारणावर जमा असलेल्या मुद्दल रकमेच्या 75% पर्यंत कर्ज दिले जाईल.
 
आवश्यक कागदपत्रे :
रहिवासी प्रमाणपत्र फोटो प्रमाणपत्र
1)विद्युत बिल 1)पॅन कार्ड
2)घर कर पावती 2)वाहतूक परवान
3)राशन कार्ड 3)आधार कार्ड
4)मतदान कार्ड 4)पासपोर्ट
5)टेलीफ़ोन कार्ड 5)मतदान कार्ड
6)पासपोर्ट  
7)वाहतूक परवाना  
Designed by Trust Systems