लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन
Rupay ATM Card Offers and schemes.... Click here. Tirumala Tirupati Devasthanam Online Booking.... Click here.


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध

  Saving Deposit :

 सेविंग खाते :
अ. क्र. ठेवीचे प्रकार कालावधी व्याज दर खात्यावरील कमीत कमी बाकी
बचत ठेव   2.50%

चेक बूक धारक रु. 500/-
विड्राल पावती धारक रु.100/-
ए.टी.एम. धारक रु.1000/-

Daily Deposit बचत ठेव   3.00%


 
अटी व नियम:
i) सेविंग खात्याचा उद्देष ठेविदारांना छोटया छोटया रकमा वेळोवेळी जमा करून आपली ठेव वाढविणे हा आहे.
ii) खाते उघडल्यानंतर प्रथम पासबुक निःषुल्क दिल्या जाईल.
 
आवश्यक कागदपत्रे :
रहिवासी प्रमाणपत्र फोटो प्रमाणपत्र
1)विद्युत बिल 1)पॅन कार्ड
2)घर कर पावती 2)वाहतूक परवान
3)राशन कार्ड 3)आधार कार्ड
4)मतदान कार्ड 4)पासपोर्ट
5)टेलीफ़ोन कार्ड 5)मतदान कार्ड
6)पासपोर्ट  
7)वाहतूक परवाना  
Designed by Trust Systems