लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन
Rupay ATM Card Offers and schemes.... Click here. Tirumala Tirupati Devasthanam Online Booking.... Click here.
     
ए.टी.एम. प्रणाली  
 
बँकेच्या ५५ शकांच्या मार्फतीने ग्राहकांना सी.बी.एस. प्रणाली द्वारे बँकिंग सेवा पुरवलीजात आहे. आज तारखेला जिल्हा बँकेच्या २५ शाखे अंतर्गत एकूण २७ ए.टी.एम. मशीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरावरील शाखांमध्ये ए.टी.एम. मशीनची सुविधा डेन्ह्याचे प्रयत्न चालू आहे. बँकेने "रुपे ई.एम.व्ही. इंस्टा डेबिटकार्ड" व शेतकऱ्यांकरिता "रुपे ई.एम.व्ही. इंस्टा डेबिटकार्ड" चीयोजना उपलब्ध करून दिली आहे . या सुविधेमुळे ग्राहकांना देशातील कोणत्याही ए.टी.एम. मशीन मधून व्यवहार करण्याची सुविधा प्राप्त झ्हाली आहे. रुपे कार्ड च्या माध्यमातून ग्राहकांना POS मशीन द्वारे आवश्यक वस्तू घेण्याची सुविधा तसेच ऑनलाईन शॉपिंग व प्रवास तिकीट ( रेल्वे, प्लाईट, हॉटेल, इत्यादी ) बुकिंगकरण्याची सुविधा बँकेने ग्राहकांना उपलब्ध करून दिली आहे.
   
अटी व शर्ती :
1) बँकेच्या खातेधारकांना सुरवातीला मोफत "रुपे ई.एम.व्ही. इंस्टा डेबिटकार्ड" दिले जाणार. तसेच ए.टी.एम. कार्ड हरवल्यास व खराब झाले असल्यास किंवा नवीन पिनकोड करिता १५०/- शाखेत नगदी जमा केल्या नंतरच दिले जाणार.  
2) बँकेच्या ए.टी.एम. कार्डाकरिता वर्षाला २००/- सेवाकरअसूनसदरसेवाकर्हेती माही वसूल केल्या जाईल.  
3) बँकेच्या ए.टी.एम. कार्ड धारकासदिवसाला २०,०००/- ए.टी.एम. मशीनद्वारे वितद्रवल करता येणार, तसेच ई-कॉम व पोझ मशीन वरील व्यवहारा करिता २०,०००/- पर्यंतची मर्यादा असणार आहे .  
4) बँकेच्या ए.टी.एम. कार्ड धारकास महिन्याला ५ व्यवहार (बँकेच्या ए.टी.एम. व पोझ मशीन मधून ) तसेच ५ व्यवहार दुसऱ्या बँकेच्या ए.टी.एम. मशीन मधून विनामूल्य असणार असून त्यावरील व्यवहारा करिता जास्तीचे चार्जेस लागणार आहे.  
     
 
Sr.No. Location Dvc ID ATM Machine Location
1 Head Office
GDB20012 Head Office, Dhanora Road, Gadchiroli.
2 Head Office
GDB20013 Head Office, Dhanora Road, Gadchiroli.
3 CityBranch GDB20021 Near Trimurti Sq. Gadchiroli.
4 Complex
GDB20032 Near Police Ground, Complex, Gadchiroli, Tah. + Dist. Gadchiroli.
5 Armori
GDB20041 Near Police Station, Armori, Tah. Armori, Dist. Gadchiroli.
6 Wadsa
GDB20052 Lakhandur Road, Wadsa (Desaigand), Tah. Wadsa, Dist. Gadchiroli.
7 Chamorshi
GDB20062 Gadchiroli Road, Po. + Tah. Chamorshi, Dist. Gadchiroli.
8 Aheri GDB20071 MAIN SQUARE, AHERI
9 Aheri GDB20072 MAIN SQUARE, AHERI
10 Sironcha GDB20081 At.Po. + Tah. Sironcha, Dist. Gadchiroli.
11 Etapalli GDB20091 At. Po. + Tah. Etapalli, Dist. Gadchiroli.
12 Dhanora GDB20101 Near Bazar Sq., Dhanora, Tah. Dhanora, Dist. Gadchirli.
13 Ghot GDB20111 At. Po. Ghot. Tah. Chamorshi, Dist. Gadchiroli.
14 Korchi GDB20121 Tahshil Road, Po.+Tah. Korchi, Dist. Gadchiroli
15 Kurkheda GDB20162 Po. + Tah. Kurkheda, Dist. Gadchiroli.
16 Ashti GDB20172 Chamorshi Road, Po. Ashti, Tah. Chamorshi, Dist. Gadchiroli.
17 Alapalli GDB20212 At. Po. Alapalli, Tah. Aheri, Dist. Gadchiroli.
18 Bhendala GDB20231 At. Po. Bhendala, Tah. Chamorshi, Dist. Gadchiroli
19 Porla GDB20251 Main Road, Tah. + Dist. Gadchiroli.
20 Mulchera GDB20271 At. Po. Mulchera, Tah. Mulchera, Dist. Gadchiroli.
21 Lagam GDB20331 NEAR BUS STOP, At. Po. Lagam, Tah. Mulchera, Dist. Gadchiroli.
22 Jimalgatta GDB20371 MAIN ROAD, At. Po. Jimalgatta, Tah. Aheri, Dist. Gadchiroli.
23 Bardi GDB20451 Wadsa Road, Po. + Tah. Armori, Dist. Gadchiroli.
24 MainSqr GDB20501 Indira Chowk, Gadchiroli
25 Wadsa Ext GDB20521 HutatmhaSqr, Wadsa (Desaigand) Tah. Wadsa, Dist. Gadchiroli
26 Vairagad GDB20141 DR.AMBEDKAR SQUARE,MAIN ROAD, Vairagad
27 Wadadha GDB20311 At.Po. Wadadha, Tah. Armori, Dist. Gadchiroli
Designed by Trust Systems