लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन
Rupay ATM Card Offers and schemes.... Click here. Tirumala Tirupati Devasthanam Online Booking.... Click here.
     
ए.टी.एम. प्रणाली  
 
बँकेच्या ५५ शकांच्या मार्फतीने ग्राहकांना सी.बी.एस. प्रणाली द्वारे बँकिंग सेवा पुरवलीजात आहे. आज तारखेला जिल्हा बँकेच्या २७ शाखे अंतर्गत एकूण ३० ए.टी.एम. मशीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरावरील शाखांमध्ये ए.टी.एम. मशीनची सुविधा डेन्ह्याचे प्रयत्न चालू आहे. बँकेने "रुपे ई.एम.व्ही. इंस्टा डेबिटकार्ड" व शेतकऱ्यांकरिता "रुपे ई.एम.व्ही. इंस्टा डेबिटकार्ड" चीयोजना उपलब्ध करून दिली आहे . या सुविधेमुळे ग्राहकांना देशातील कोणत्याही ए.टी.एम. मशीन मधून व्यवहार करण्याची सुविधा प्राप्त झ्हाली आहे. रुपे कार्ड च्या माध्यमातून ग्राहकांना POS मशीन द्वारे आवश्यक वस्तू घेण्याची सुविधा तसेच ऑनलाईन शॉपिंग व प्रवास तिकीट ( रेल्वे, प्लाईट, हॉटेल, इत्यादी ) बुकिंगकरण्याची सुविधा बँकेने ग्राहकांना उपलब्ध करून दिली आहे.
   
अटी व शर्ती :
1) बँकेच्या खातेधारकांना सुरवातीला मोफत "रुपे ई.एम.व्ही. इंस्टा डेबिटकार्ड" दिले जाणार. तसेच ए.टी.एम. कार्ड हरवल्यास व खराब झाले असल्यास किंवा नवीन पिनकोड करिता १५०/- शाखेत नगदी जमा केल्या नंतरच दिले जाणार.  
2) बँकेच्या ए.टी.एम. कार्डाकरिता वर्षाला २००/- सेवाकरअसूनसदरसेवाकर्हेती माही वसूल केल्या जाईल.  
3) बँकेच्या ए.टी.एम. कार्ड धारकासदिवसाला २५,०००/- ए.टी.एम. मशीनद्वारे वितद्रवल करता येणार, तसेच ई-कॉम व पोझ मशीन वरील व्यवहारा करिता ५०,०००/- पर्यंतची मर्यादा असणार आहे .  
4) बँकेच्या ए.टी.एम. कार्ड धारकास महिन्याला ५ व्यवहार (बँकेच्या ए.टी.एम. व पोझ मशीन मधून ) तसेच ५ व्यवहार दुसऱ्या बँकेच्या ए.टी.एम. मशीन मधून विनामूल्य असणार असून त्यावरील व्यवहारा करिता जास्तीचे चार्जेस लागणार आहे.  
     
 
Sr.No. Location Dvc ID ATM Machine Location Branch
1 Gadchiroli
GDB20012 NEAR S.T. BUS STAND, DHANORA ROAD, GADCHIROLI HeadOffice
2 Gadchiroli
GDB20013 NEAR S.T. BUS STAND, DHANORA ROAD, GADCHIROLI HeadOffice
3 Gadchiroli GDB20014 NEAR S.T. BUS STAND, DHANORA ROAD, GADCHIROLI HeadOffice
4 Gadchiroli GDB20021 OPP. OLD NAGAR PARISHAD, TRIMURTI CHOWK,AT.POST.TAL-GADCHIROLI, Dist - GADCHIROLI CityBranch
5 Gadchiroli GDB20032 OPP. POLICE GROUND, COMPLEX,AT.POST.TAL-GADCHIROLI, Dist - GADCHIROLI Complex
6 Armori GDB20041 NEAR BAZAR,AT.POST.TAL-ARMORI, Dist - GADCHIROLI Armori
7 Wadsa GDB20052 LAKHANDUR ROAD, AT.POST.TAL-WADSA, Dist - GADCHIROLI Wadsa
8 Aheri GDB20071 NEAR MAIN SQUARE AT.POST.TAL-AHERI, Dist - GADCHIROLI Aheri
9 Aheri GDB20072 NEAR MAIN SQUARE AT.POST.TAL-AHERI, Dist - GADCHIROLI Aheri
10 Sironcha GDB20081 FOREST OFFICE ROAD, AT.POST.TAL-SIRONCHA, Dist - GADCHIROLI Sironcha
11 Etapalli GDB20091 NEAR PANCHAYAT SAMITI AT.POST.TAL-ETAPALLI, Dist - GADCHIROLI Etapalli
12 Dhanora GDB20101 NEAR BAZAR, AT.POST.TAL-DHANORA, Dist - GADCHIROLI Dhanora
13 Ghot GDB20111 NEAR MAIN SQUARE, AT.POST.GHOT,TAL-CHAMORSHI, Dist - GADCHIROLI Ghot
14 Bhamragad GDB20131 LOKBIRADAR PRAKALP BUILDING, HEMALKASA AREA, AT. POST. TAL - BHAMRAGAD,DIST - GADCHIROLI Bhamragad
15 Korchi GDB20121 NEAR MAIN SQUARE, AT.POST.TAL-KORCHI, Dist - GADCHIROLI Korchi
16 Vairagad GDB20141 MAIN ROAD, VAIRAGAD, AT.POST.-VAIRAGAD,TAL-ARMORI, Dist - GADCHIROLI Vairagad
17 Kurkheda GDB20162 NEAR BSNL OFFICE, AT.POST.TAL-KURKHEDA, Dist - GADCHIROLI Kurkheda
18 Ashti GDB20172 CHAMORSHI ROAD, AT.POST-ASHTI,TAL-CHAMORSHI, Dist - GADCHIROLI Ashti
19 Allapalli GDB20212 NEAR BUS STOP, AT.POST-ALAPALLI,TAL-AHERI, Dist - GADCHIROLI Alapalli
20 Bhendala GDB20231 MAIN ROAD, BHENDALA,AT.POST-BHENDALA,TAL-CHAMORSHI, Dist - GADCHIROLI Bhendala
21 Porla GDB20251 MAIN ROAD, AT.POST-PORLA,TAL-GADCHIROLI, Dist - GADCHIROLI Porla
22 Mulchera GDB20271 TAHSIL OFFICE ROAD, AT.POST.TAL-MULCHERA, Dist - GADCHIROLI Mulchera
23 Wadadha GDB20311 PORLA ROAD, WADADHA, AT.POST-WADADHA,TAL-ARMORI, Dist - GADCHIROLI Wadadha
24 Lagam GDB20331 MAIN ROAD, AT.POST-LAGAM,TAL-MULCHERA, Dist - GADCHIROLI Lagam
25 Jimmalgatta GDB20371 YADAWAR BUILDING, AT.POST-JIMALGATTA,TAL-AHERI, Dist - GADCHIROLI Jimalgatta
26 Armori GDB20451 WADSA ROAD, BARDI BRANCH, AT.POST.TAL-ARMORI, Dist - GADCHIROLI Bardi Branch
27 Gadchiroli GDB20501 Main Square Branch, Armori Road, AT.POST.TAL. Dist - GADCHIROLI Main Squre Branch, Gadchiroli
28 Chamorshi GDB20511 NEAR MARKET AREA AT.POST.TAL-CHAMORSHI, Dist - GADCHIROLI Chamorshi EXT.
29 Wadsa GDB20521 HUTATMA CHOUK, AT.POST.TAL-WADSA, Dist - GADCHIROLI HUTATMA SMARAK BRANCH
29 Navegaon GDB20531 MUL ROAD, NAVEGAON,AT.POST.TAL-GADCHIROLI, Dist - GADCHIROLI Navegaon
Designed by Trust Systems