लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन
Flash Menu
Events & News - Year 2014 - GDCC Bank Gadchiroli
1) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा कोरची येथे ए.टी.एम. उद्घाटन समारंभ दि. 1 मार्च 2014.
2) जागतीक महिला दिनाचे औचित्य साधुन स्वयंसहा्ययता महिला बचत गट व वैयक्तीक महिला स्वयंरोजगार सत्कार सोहळा व नाबार्ड पुरस्कृत कार्यशाळा कार्यक्रम 3 मार्च 2014.
3) अमिर्झा शाखेत सुवर्णतारण कर्ज योजनेचा शुभारंभ (दि॰ २३/०१/२०१४)
4) बॅंकेच्या मुख्यकार्यालयात अदयावत सोयीनी युक्त लॉकर कक्षाचा शुभारंभ (दि॰ २५/०१/२०१४)
5) अहेरी षाखेच्या नविन इमारतीचे उद्घाटण समारंभ
6) कुरखेडा षाखेतसुवर्णतारणकर्ज योजनेचा व आर्थिक साक्षरता केंद्रचाषुभारंभ
7) कुरखेडा षाखेच्यानविनइमारतीचेउद्घाटणसमारंभ
       
Events & News - Year 2013 - GDCC Bank Gadchiroli
  New Branch Opening :   Other Latest Events :
1) बर्डी आरमोरी शाखा उदघाटण समारंभ
1) नाबार्ड तपासणी 2013
2) देसाईगंज शाखेच्या नविन इमारतीचे उदघाटण समारंभ 2) आरमोरी येथे शेतकरी मेळावा उदघाटण कार्यक्रम
3) मानापुर शाखा उदघाटण समारंभ 3) अरण्यवाट गौरवग्रंथाचे प्रकाशन समारंभ
4) भेंडाळा शाखेच्या नविन इमारतीचे उदघाटण समारंभ 4) जिल्हा बँकेशी सलंग्न असलेल्या शेतकरी मंडळांना ट्रॅक्टर वाटप
5) धानोरा शाखेच्या नविन इमारतीचे उदघाटण समारंभ 5) गडचिरोली जिल्हा बँकेतर्फे शेतीपुरक व्यवसाय योजने अंतर्गत लाभार्थी शेतक-यांची प्रोजेक्टची पाहाणी
6) जिमलगट्टा शाखा उदघाटण समारंभ 6) गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयात श्री. दत्तजंयत्ती निमित्य विविध कार्यक्रम सभारंभ
7) कुनघाडा शाखा उदघाटण समारंभ 7) बँकेच्या ट्रेनिंग अॅकाडमीचे उदघाटण समारंभ
8) देवुळगांव शाखा उदघाटण समारंभ 8) शेतीपुरक व्यवसायासंबधाने प्रशिक्षण कार्यक्रम समारंभ
9) ठाणेगांव शाखा उदघाटण समारंभ 9) देसाईगंज शाखेत सुवर्णतारण कर्ज योजनेचा शुभारंभ
10) कोढांळा शाखा उदघाटण समारंभ 10) धानोरा शाखेत सोनेतारण ऋण कर्जयोजनेचा शुभारंभ
11) विस्तार कक्ष बोदली उदघाटण समारंभ 11) जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आर्थिक साक्षरता कक्षाचे उदघाटन समारंभ
12) विस्तार कक्ष नवेगांव उदघाटण समारंभ 12) गडचिरोली येथे सहकार मेळावा समारंभ
       
Events & News Upto Year 2012 - GDCC Bank Gadchiroli


Designed by Trust Systems