लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
कुरखेडा षाखेच्या नविन इमारतीचे उद्घाटण समारंभ
सहकारमहर्शीमा.अरविंदसावकारपोरेड्डीवार, नागरीसहकारीबँकेचे अध्यक्ष मा.प्रकाषसावकारपोरेड्डीवार, बँकेचे अध्यक्ष मा.प्रंचितपोरेड्डीवार, बँकेचेउपाध्यक्ष डाॅ.बलवंतलाकडे, बँकेचेमुख्यकार्यकारीसतिषआयलवारव कार्यकमालाउपस्थीतइतरमान्यवर.
       
 
 
Designed by Trust Systems