लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
धानोरा शाखेच्या नविन इमारतीचे उदघाटन समारंभ -
धानोरा शाखेच्या नविन इमारतीचे उद्घाटनसमारंभ:- मा. आमदार मारोतराव कोवासे, सहकारमहर्शी अरविदसावकार पोरेड्डीवार, आमदार आनंदराव गेडाम,आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी, बँकेचे अध्यक्ष प्रंचित सावकार पोरेड्डीवार, आर.बी.आय. चे सेवानिवृत्त सरव्यवस्थापक, के. सि. मिश्रा, नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रकाश सावकार पोरेड्डीवार.
       
 
Designed by Trust Systems