लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
कुरखेडा षाखेतसुवर्णतारणकर्ज योजनेचा व आर्थिक साक्षरता केंद्रचा षुभारंभ
नाबार्डचेसहाय्यक महाप्रबंधकमा. षिवाजीनलावडे,सहाय्यक प्रबंधकमा. मुर्ती,सहाय्यक प्रबंधकमा. कृश्णाकोल्हे,बँकेचे अध्यक्ष, मा.प्रंचितपोरेड्डीवार, बँकेचेमुख्यकार्यकारीसतिषआयलवार,व कार्यकमालाउपस्थीतइतरमान्यवर.
       
 
 
Designed by Trust Systems