लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
कोढांळा शाखा उदघाटन समारंभ -
आमदार आनंदराव गेडाम, सहकारमहर्शी अरविंद सावकार पोरेड्डीवार, बँकेचे अध्यक्ष, प्रंचितसावकार पोरेड्डीवार, परसराम टिकले.
       
 
Designed by Trust Systems