लखपती योजना       धनलक्ष्मी ठेव योजना (दाम दुप्पट)      धनवर्षा ठेव योजना (दाम दिडपट)      धनवर्धिनी ठेव योजना (दाम दिडपट पेक्षा जास्त)      होम लोन


गोल्ड तारण कर्ज त्वरित उपलब्ध
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून नैताम कुटुंबियांना जीवनज्योती योजनेचा लाभ

शंकर नैताम यास भानादेश देताना अनंत साळवे, सतीश आयलावर, भुरसे.

गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती बँक पंतप्रधान सुरक्षा योजनेत सहभागी झाली असून जिल्ह्यातील ५४ शाखांच्या माध्यमातून १५ हजार ग्राहकांना सुरक्षा विमा योजनेत सहभागी करून घेतल आहे. सदर योजनेंतर्गत बँकेने भारतीय जीवन विमा कंपनीसोबत करार केला असून ३३० वार्षिक विमा हप्त्याने विमा पॉलीसी भरावयाची आहे
       
 
 
Designed by Trust Systems